Haluatko nopean vastauksen kysymykseesi? Soita lähimpään toimistoon. Yhteystiedot

Tietosuojailmoitus verkkosivu

Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä verkkosivustollamme. Tietosuojailmoitusta sovelletaan riippumatta käytetyistä verkkotunnuksista, alustoista ja laitteista (esim. työpöytä, mobiili jne.).

Kerromme sinulle henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksista, joihin sinulla on oikeus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) nojalla. Henkilötiedot ovat GDPR:n määritelmän mukaan mitä tahansa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön ("rekisteröity") liittyviä tietoja, esimerkiksi nimi, osoite ja sähköpostiosoite.

Käytämme tietosuojailmoituksessamme useita muita GDPR:ssä määriteltyjä termejä. Näitä ovat esimerkiksi termit käsittely, käsittelyn rajoittaminen, profilointi, pseudonymisointi, rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä, vastaanottaja, kolmas osapuoli, suostumus, valvontaviranomainen ja kansainvälinen järjestö. Näiden termien määritelmät löytyvät tietosuoja-asetuksen 4 artiklasta.

1. Kuka on vastuussa tietojenkäsittelystä ja keneen voin ottaa yhteyttä?

Henkilötietojen käsittelystä vastaava taho on:

CDEK-Global LLC
630007 Novosibirsk
Krivoshchekovskaya 15, Rakennus 5
Venäjän federaatio
Puhelin: +7(812)3209500 (78062)
Sähköpostiosoite: cdekprivacypolicy@cdek-global.com.
Edustajamme Euroopan unionissa GDPR:n art. 27 mukaisesti on:

CDEK Europe GmbH
Industriestr. 12-14
15366 Hoppegarten, Saksa
Puhelin:+49 30 408172521
Sähköpostiosoite: cdekprivacypolicy@cdek-global.com.
Voit tavoittaa tietosuojavastaavamme edellä mainitusta osoitteesta ja lisäyksellä "tietosuojavastaavalle tiedoksi" sekä osoitteesta cdekprivacypolicy@cdek-global.com.

2. Mitä lähteitä ja tietoja käytämme?

Käsittelemme henkilötietoja, jotka saamme sinulta verkkosivustomme käytön aikana ja tarvittaessa liikesuhteemme aikana.

Jos käytät verkkosivujamme pelkästään tiedottamiseen, eli jos et rekisteröidy tai muuten lähetä meille tietoja, keräämme vain henkilötietoja, jotka selaimesi välittää palvelimellemme. Kun käytät verkkosivustoamme, keräämme seuraavat käyttötiedot, jotka ovat teknisesti välttämättömiä, jotta voimme esittää verkkosivustomme sinulle ja varmistaa vakauden ja turvallisuuden. Käyttäjätiedot sisältävät IP-osoitteen, pyynnön päivämäärän ja kellonajan, aikavyöhyke-eron Greenwich Mean Time (GMT) -aikaan nähden, pyynnön sisällön (ts. käytetyn verkkosivuston nimen), käytön tilan/HTTP-tilakoodin, kussakin tapauksessa siirretyn tiedon määrän, viittaavan URL-osoitteen (aiemmin vierailtu sivu), käyttöjärjestelmän ja sen käyttöliittymän, kielen ja version sekä selainohjelmiston tyypin, ilmoituksen onnistuneesta hakemisesta.

Lisäksi saamme henkilötietojasi, jos otat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeen tai sähköpostin kautta. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tarvittaessa tiedot, jotka lähetät meille viestinä (jäljempänä "yhteystiedot").

3. Mihin tarkoitukseen käsittelemme tietojasi (käsittelyn tarkoitus) ja millä oikeusperustalla?

Käsittelemme henkilötietoja Euroopan tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännösten mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavilla oikeudellisilla perusteilla:

 1. Jos olet antanut meille suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn tiettyjä tarkoituksia varten, erityisesti yhteydenottoa varten (esim. yhteydenottolomakkeemme kautta tai sähköpostitse kyselyn käsittelyä ja käsittelyä varten, uutiskirjeiden lähettämistä varten, mainontaa varten puhelimitse, sähköpostitse, tekstiviestillä jne. varten), käsittely on laillista suostumuksesi perusteella
  Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Huomaa, että peruuttaminen koskee vain tulevaisuutta. Tämä ei siis vaikuta ennen peruuttamista tapahtuneeseen käsittelyyn. Peruuttaminen voidaan lähettää edellä mainittuihin yhteystietoihin tai osoitteeseen cdekprivacypolicy@cdek-global.com

  Oikeusperusta: Suostumus, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen 1 alakohdan a alakohta

 2. Kun otat meihin yhteyttä (yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse), tietojasi käsitellään yhteydenottopyynnön käsittelyä ja sen käsittelyä varten.

  Oikeusperusta: Sopimuksen täyttäminen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen henkilön pyynnöstä, GDPR 6 artiklan 1 kohdan b alakohta,

 3. Kun vierailet verkkosivustollamme ensimmäistä kertaa, sinulta kysytään, haluatko hyväksyä myös muut kuin keskeiset evästeet. Jos hyväksyt muiden kuin keskeisten evästeiden käytön, voimme analysoida verkkosivustomme käyttöä. Lisäksi voimme toteuttaa erilaisia markkinointitoimia, jotka perustuvat vuorovaikutukseesi verkkosivuston, muiden markkinointikanavien ja muiden kolmansien osapuolten, kuten sosiaalisten verkostojen, kanssa.

  Lisätietoja käyttämistämme evästeistä ja erityisesti evästeiden hallinnasta ja poistamisesta on jäljempänä olevassa evästeitä käsittelevässä osiossa.

  Oikeusperusta: Suostumus, GDPR artikla. 6 para. 1 lauseen 1 kohdan a) alakohta

 4. Kun otat meihin yhteyttä (yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse) hakemuksesi yhteydessä, käsittelemme tietojasi tarkistaaksemme soveltuvuutesi tehtävään (tai tarvittaessa muihin avoimiin tehtäviin yrityksissämme) ja hakuprosessin suorittamiseksi. Henkilöstöosasto seuloo hakemustietosi hakemuksesi vastaanottamisen jälkeen. Soveltuvat hakemukset välitetään sitten sisäisesti kyseisestä avoimesta tehtävästä vastaavalle osastolle. Siellä tehdään päätös jatkomenettelystä. Vain niillä henkilöillä yrityksessä on pääsy tietoihinne, jotka tarvitsevat niitä hakumenettelyn asianmukaista suorittamista varten.

  Oikeusperusta: Työsuhteen perustaminen, § 26 BDSG ja hakemusmenettelyn päätyttyä, jos hakemus hylätään oikeutettujen etujen suojaamiseksi, GDPR artikla 6 para.1 lauseen 1 kohdan f alakohta GDPR (puolustautuminen vaateilta), tarvittaessa, jos suostumus on annettu, GDPR artikla 6 para.1 lauseen 1 lit. a

 5. Käsittelemme pääsytietojasi (ks. edellä kohdassa 2 mainitut tiedot) oikeutettujen etujemme tai kolmansien osapuolten etujen turvaamiseksi. Pyrimme erityisesti seuraaviin oikeutettuihin etuihin: * Tietoturvan varmistaminen, erityisesti verkkosivuston turvallisuuden varmistaminen. * Mainontaan tai markkina- ja mielipidetutkimukseen, ellet ole vastustanut tietojesi käyttöä; * Oikeudellisten vaatimusten esittäminen ja puolustautuminen oikeusriitatapauksissa. * Oikeusperusta: Osana oikeutettujen etujen suojaamiseen liittyvää etujen tasapainottamista GDPR:n art. 6 para. 1 lauseen 1 kohdan f alakohta

4. Kuka voi käyttää tietojani?

Organisaation sisällä tietoihin pääsevät käsiksi ne osastot, joiden on tiedettävä tietosi täyttääkseen sopimusvelvoitteemme ja lakisääteiset velvoitteemme.

Lisäksi myös palkkaamamme käsittelijät voivat saada pääsyn tietoihin edellä mainittuja tarkoituksia varten. Näitä ovat tietotekniikkapalveluihin, tulostuspalveluihin, televiestintään, myyntiin ja markkinointiin kuuluvat yritykset. Jos käytämme henkilötietojen käsittelijöitä palveluidemme tarjoamiseen, noudatamme asianmukaisia oikeudellisia varotoimia sekä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Tietoja siirretään kolmansille osapuolille ainoastaan lakisääteisten vaatimusten puitteissa. Luovutamme tietojasi kolmansille osapuolille vain, jos sitä vaaditaan esimerkiksi art. 6 kappaleen nojalla. 1 lauseen 1 kohdan b alakohta) yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sopimustarkoituksiin tai oikeutettujen etujemme perusteella art. GDPR:n 6 §:n 1 momentin 1 lauseen 1 kohdan f alakohtaan liiketoimintamme taloudelliseen ja tehokkaaseen harjoittamiseen tai jos olet antanut suostumuksesi tietojen siirtoon. Jos kyseessä on verkkosivuston puhtaasti informatiivinen käyttö, emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

5. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Turvallisuussyistä (esim. väärinkäytösten tai petosten selvittämiseksi) lokitiedostojen tietoja säilytetään enintään 5 tuntia, minkä jälkeen ne poistetaan (ks. edellä kohta 2). Tietoja, joiden säilyttäminen edelleen on tarpeen todistelutarkoituksessa, ei poisteta, kunnes kyseinen tapaus on lopullisesti selvitetty.

Käsittelemme ja säilytämme henkilötietojasi tarpeen mukaan liikesuhteemme keston ajan, johon kuuluu myös esimerkiksi sopimuksen solmiminen yhteydenottolomakkeen tai sähköpostin välityksellä.

Hakijan tiedot poistetaan 6 kuukauden kuluttua, jos hakemus hylätään. Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi säilyttämiseen edelleen, siirrämme tietosi hakijapooliimme. Siellä tiedot poistetaan, jos peruutat suostumuksesi tai viimeistään 5 vuoden kuluttua. Jos täytämme ilmoitetun työpaikan kanssasi, tietosi tallennetaan henkilöstöhallintojärjestelmäämme.

Lisäksi meitä koskevat erilaiset varastointi- ja dokumentointivelvoitteet, jotka johtuvat muun muassa kauppa- ja verolainsäädännöstä. Näissä säädetyt säilytys- ja dokumentointiajat ovat Venäjän federaatiossa yleensä 5 vuotta. Säilytysaikaa arvioidaan myös lakisääteisten vanhentumisaikojen mukaan, jotka Venäjän federaatiossa ovat yleensä 3 vuotta.

Jos käytät rekisteröidyn oikeuksia, säilytämme sinulle tässä yhteydessä annetut tiedot n ja yleisen tietosuoja-asetuksen 83 §:n 5 momentin b kohdan mukaisen vanhentumisajan päättymiseen saakka kolmen vuoden ajan. Tätä määräaikaa voidaan pidentää, jos lakisääteistä vanhentumisaikaa pidennetään vanhentumisajan keskeytymisen vuoksi (esim. valvontaviranomaisten tekemien tutkimusten yhteydessä).

6. Siirretäänkö tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle?

Venäläisenä yrityksenä keräämme tietosi suoraan sinulta ja käsittelemme ne Venäjällä sijaitsevassa tietokeskuksessamme. Toimitetut tiedot siirretään Euroopan unioniin sekä Yhdysvaltoihin. Niiden maiden osalta, joissa komissio ei ole tehnyt yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan mukaista riittävyyspäätöstä, kuten Yhdysvalloissa, sovimme yleensä EU:n vakiosopimuslausekkeista tietojesi vastaanottajien kanssa tai saamme suostumuksesi tiedonsiirtoon.

Huomautus: Henkilötietojen suoja Yhdysvalloissa ja Venäjällä ei vastaa EU:n edellyttämää tietosuojan tasoa. Erityisesti ei ole olemassa täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia suojata tietojasi valtion viranomaisten pääsyä vastaan. Näin ollen on olemassa riski, että nämä viranomaiset pääsevät käsiksi henkilötietoihin ilman, että tietojen lähettäjä tai vastaanottaja pystyy tehokkaasti estämään tämän.

7. Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?

GDPR:n 15 artiklan mukaisesti sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos näin on, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Tässä tapauksessa toimitamme sinulle tallennetut henkilötiedot. Sinulla on myös oikeus saada tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 1 kohdassa yksityiskohtaisesti määritellyt tiedot. Edellä mainittu oikeus ei kuitenkaan ole rajoittamaton; oikeuden rajoitukset löytyvät erityisesti tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 4 momentissa.

Sinulla on oikeus saada ilman aiheetonta viivytystä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset henkilötiedot ja täydentämään puutteelliset henkilötiedot GDPR:n 16 artiklan mukaisesti.

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot poistetuksi ilman aiheetonta viivytystä. GDPR:n art. 17. Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") ei ole rajoittamaton. Poistamista ei voida vaatia erityisesti, jos meidän on käsiteltävä henkilötietojasi edelleen sopimuksemme täyttämiseksi, lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Poisto-oikeuden vaatimukset ja rajoitukset on esitetty yksityiskohtaisesti GDPR:n artiklassa 17.

Sinulla on oikeus, GDPR:n 18 artiklan mukaisesti pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan, jos jokin GDPR:n 18 artiklan 1 momentin edellytyksistä täyttyvät. Tässä tapauksessa voimme jatkaa näiden tietojen säilyttämistä, mutta voimme käsitellä niitä vain tiukoin ehdoin. Käsittelyn rajoittamista koskevan oikeuden edellytykset ja rajoitukset on esitetty yksityiskohtaisesti tietosuoja-asetuksen artiklassa 18 GDPR.

Artiklan 20 mukaisesti GDPR:n mukaan sinulla on oikeus siirtää tiedot. Voit pyytää saada toimittamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automatisoidusti välillämme olevan sopimuksen tai suostumuksesi perusteella, jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi voit pyytää meitä toimittamaan nämä tiedot suoraan toiselle vastuulliselle osapuolelle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Edellä mainittuja oikeuksia koskevat vaatimukset ja rajoitukset löytyvät yksityiskohtaisesti GDPR:n art. 20 §:n 3 ja 4 momentista.

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn. Huomaa, että peruuttaminen vaikuttaa vain tulevaisuuteen, eikä se vaikuta suostumuksen perusteella peruuttamiseen asti suoritetun käsittelyn laillisuuteen.

Tietoja oikeudestasi vastustaa tietojenkäsittelyä GDPR:n art. 21. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (yleisen edun mukainen tietojenkäsittely) ja tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (yleisen edun mukainen tietojenkäsittely). 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (etujen tasapainottamiseen perustuva tietojenkäsittely); tähän sisältyy myös näiden säännösten mukainen profilointi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetulla tavalla. 4 N:o 4 yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Jos vastustat, emme enää käsittele henkilötietojasi, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelylle on pakottavia oikeutettuja syitä, jotka ovat etujasi, oikeuksiasi ja vapauksiasi tärkeämpiä, tai jos käsittely palvelee oikeudellisten vaatimusten esittämistä, toteuttamista tai puolustamista.

Yksittäistapauksissa käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten; tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos vastustat suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuvaa käsittelyä, emme enää käsittele henkilötietojasi kyseisiin tarkoituksiin.

Vastalauseet eivät edellytä tiettyä muotoa, eikä niistä aiheudu muita kustannuksia kuin perustariffien mukaiset siirtokustannukset. Vastalauseet on mahdollisuuksien mukaan lähetettävä edellä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse.

Edellä mainitut ilmoitukset ja pyytämänne toimenpiteet annetaan teille maksutta käyttöönne tietosuoja-asetuksen 12 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Sinulla on oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle, jos olet sitä mieltä, että henkilötietojesi käsittely on yleisen tietosuoja-asetuksen vastaista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia tai oikeudellisia muutoksenhakukeinoja.

8. Missä määrin käytätte automatisoitua yksilöllistä päätöksentekoa, profilointi mukaan lukien?

Emme käytä täysin automatisoitua päätöksentekoa yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan mukaisesti, kun käytät verkkosivustoamme tai otat meihin yhteyttä lomakkeella tai sähköpostitse. Emme käsittele tietojasi automaattisesti tiettyjen henkilökohtaisten näkökohtien arvioimiseksi (profilointi).

9. Onko minulla velvollisuus toimittaa tietoja?

Sinun on annettava henkilötiedot, joita verkkosivustomme käyttö edellyttää teknisistä tai tietoturvasyistä. Jos et anna näitä tietoja, et voi käyttää verkkosivustoamme.

Kun otat meihin yhteyttä lomakkeella tai sähköpostitse, sinun on annettava vain ne henkilötiedot, joita tarvitaan pyyntösi käsittelemiseksi. Muussa tapauksessa emme voi käsitellä pyyntöäsi.

10. Evästeet

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä. Evästeet ovat pieniä, yleensä kirjaimista ja numeroista koostuvia tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee tietyillä Internet-sivuilla.

Jotkin näistä evästeistä ovat välttämättömiä verkkosivustomme toiminnan kannalta, kun taas toiset evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme antamalla meille tietoa siitä, miten käytät verkkosivustoa.

Käytämme oletusarvoisesti vain välttämättömiä evästeitä. Välttämättömät evästeet mahdollistavat verkkosivustomme keskeiset toiminnot. Verkkosivusto ei voi näkyä oikein ilman näitä evästeitä tai yksittäiset alueet eivät välttämättä toimi oikein. Välttämättömät evästeet voidaan estää vain selaimesi asianmukaisilla asetuksilla.

Käytämme evästeitä, jotka eivät ole välttämättömiä verkkosivuston toiminnalle ("ei-välttämättömät evästeet"), vain, jos olet antanut suostumuksesi evästebannerin kautta. Voit milloin tahansa palata tietosuojaan liittyviin tietoihin ja peruuttaa suostumuksesi tai tehdä muutoksia.

Vaihtoehtoisesti voit kieltää evästeiden tallentamisen erikseen selaimesi asetusten avulla (selaimen ohjesivulla kerrotaan, miten evästeiden käsittely asetetaan). Löydät apua evästeiden käsittelyyn yleisimmissä selaimissa seuraavista osoitteista:

11 Henkilötietojen käsittely ulkoisten verkkopalvelujen käytön yhteydessä

11.1 Google Analytics

Käytämme Google Ireland Limitedin (rekisteröintinumero: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (emoyhtiö.) Google Analytics -verkkosivuston analytiikkapalvelua: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) jäljempänä "Google".

Verkkotietopalvelu Google Analytics käyttää evästeitä. Evästeiden tuottamat tiedot verkkosivustomme käytöstä siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Tietojesi käsittelyyn Yhdysvalloissa liittyy tietosuojariskejä, ks. edellä kohta 6. Antaessasi suostumuksesi evästebannerin kautta annat suostumuksesi tietojesi käsittelyyn Yhdysvalloissa huolimatta Yhdysvaltojen viranomaisten mahdollisesta pääsystä käsiksi tietoihin, GDPR:n 49 artiklan 1 kappaleen 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta.

Google käsittelee tietoja, jotta voimme arvioida verkkosivuston käyttöä verkkosivuston kävijöiden toimesta, luoda raportteja verkkosivuston sisällä tapahtuvasta toiminnasta ja tarjota muita verkkosivuston käyttöön liittyviä palveluja Tällöin käsitellyistä tiedoista luodaan verkkosivuston kävijöiden pseudonyymit käyttöprofiilit. Tällöin käsitellyistä tiedoista luodaan verkkosivuston kävijöiden pseudonyymit käyttöprofiilit.

Kun vierailet verkkosivustolla, kerätään muun muassa seuraavia tietoja:

 • Katsotut sivut,
 • Yhteydenottotavoitteiden, kuten yhteydenottopyyntöjen tai uutiskirjeeseen liittymisten, saavuttaminen,
 • Verkkosivustomme käyttösi, esimerkiksi klikkaukset ja sivuillamme vietetty aika,
 • Likimääräinen sijaintisi (maa ja kaupunki),
 • IP-osoitteesi (lyhennetyssä muodossa, jotta sitä ei voida määrittää selkeästi),
 • Tekniset tiedot, kuten selaimen tyyppi, käytetty Internet-palveluntarjoaja, päätelaite ja näytön tarkkuus,
 • Minkä verkkosivuston tai mainosvälineen kautta tulit luoksemme.

Google Analytics tallentaa evästeet selaimeesi kahden vuoden ajaksi viimeisimmästä vierailustasi. Nämä evästeet sisältävät satunnaisesti luodun käyttäjätunnuksen, jonka avulla sinut voidaan tunnistaa tulevilla vierailuilla verkkosivustolla.

Tallennetut tiedot tallennetaan yhdessä satunnaisesti luodun käyttäjätunnuksen kanssa, mikä mahdollistaa pseudonyymien käyttäjäprofiilien arvioinnin. Nämä käyttäjään liittyvät tiedot poistetaan automaattisesti 14 kuukauden kuluttua. Muut, ei-henkilökohtaiset tiedot säilytetään koottuna rajoittamattoman ajan. Selaimesi lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Käytämme Google Analyticsia, jossa IP:n anonymisointi on käytössä. Tämä tarkoittaa, että Google lyhentää käyttäjän IP-osoitteen Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä.

Käyttäjä voi estää evästeiden tallentamisen joko hylkäämällä ne evästebannerissamme tai asettamalla selaimensa sen mukaisesti; käyttäjät voivat myös estää evästeen tuottamien tietojen keräämisen ja siirtämisen Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlessa lataamalla ja asentamalla selaimen opt-out-liitännäisen, joka on saatavilla seuraavasta linkistä: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Lisätietoja Googlen suorittamasta tietojenkäsittelystä, asetuksista ja vastustamismahdollisuuksista on saatavilla Googlen verkkosivustolla osoitteessa https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

11.2 Google Fonts

Google Fonts ovat ulkoisia fontteja, jotka on tuottanut Google Ireland Limited (rekisteröintinumero: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, https://www.google.com/fonts. Google Fonts -fonttien integrointi tapahtuu hakemalla fontit Googlen palvelimelta (yleensä EU:ssa, mutta mahdollisesti myös Yhdysvalloissa). Google saa näin tiedon siitä, että verkkosivustoamme on käytetty IP-osoitteesi ja siten laitteesi kautta.

Googlen mahdollisesti suorittamaan tietojesi käsittelyyn Yhdysvalloissa liittyy tietosuojariskejä. Antaessasi suostumuksesi evästebannerin kautta hyväksyt tietojesi (tässä tapauksessa IP-osoitteesi) käsittelyn Yhdysvalloissa.

Googlen tietosuojatiedot löytyvät osoitteesta https://policies.google.com/privacy, ja kieltäytymisohjeet ovat saatavilla osoitteessa https://adssettings.google.com/authenticated.

11.3 Yandex.Metrica

Tämä sivusto käyttää Yandex.Metricaa, web-analyysipalvelua, jonka tarjoaa Yandex LLC, 119021 Moskova, L. Tolstoy Street, 16, Venäjä. Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä sijaitsevien käyttäjien osalta Yandexia edustaa sen suomalainen tytäryhtiö Yandex Oy, osoitteessa Moreenikatu 6, 04600 Mantsala.

Palvelun avulla tuotetut tiedot verkkosivustomme selaamisesta (mukaan lukien IP-osoitteesi ja tietojen tallentaminen evästeisiin) siirretään Venäjällä sijaitsevalle Yandex-palvelimelle ja tallennetaan sinne. Yandex käyttää näitä tietoja arvioidakseen verkkosivustomme käyttöä, laatiakseen meille raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen muita verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluja.

Huomautus: Venäjä on Euroopan talousalueen ulkopuolinen maa, jonka Euroopan komissio ei ole tunnustanut tarjoavan riittävää henkilötietojen suojaa. Olemme ryhtyneet asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että henkilötietoja käsitellään sovellettavan EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Käytämme erityisesti Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita varmistaaksemme Venäjälle siirrettyjen henkilötietojesi riittävän suojan tason. Kopion näistä vakiosopimuslausekkeista saa pyydettäessä.

Antaessasi suostumuksesi evästebannerimme kautta annat suostumuksesi tietojesi käsittelyyn Venäjällä, artiklan 49 (1) kohdan 1 alakohta a DSGVO.

Käytämme Yandex.Metrican IP-osoitteiden peittämisominaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että Yandex.Metrica peittää osoitteen heti, kun se on teknisesti mahdollista tietojen keruun varhaisimmissa vaiheissa. Kun Yandex.Metrica vastaanottaa tiedot, IPv4-osoitteen viimeinen oktetti tai IPv6-osoitteen viimeiset 64 bittiä korvataan nollilla, joten puutteellinen osoite rekisteröidään Yandex.Metrican järjestelmään.

Voit estää evästeiden tallentamisen milloin tahansa. Voit tehdä tämän itse selaimesi asetuksissa estämällä verkkosivuston www.metrica.yandex.com evästeiden tallentamisen. Vaihtoehtoisesti voit käyttää Yandex.Metrica Opt-out Browser Add-Onia. Selaimen lisäosa estää evästeiden tallentamisen tietokoneellesi ja estää tietojen lähettämisen Yandex.Metricalle. Tietoa asennuksesta löydät täältä: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html#opt-out Voit myös estää evästeiden tallentamisen poistamalla vastaavat evästeet käytöstä evästeasetuksissamme.

Löydät Yandexin tietosuojaa koskevat tiedot osoitteesta https://yandex.com/legal/privacy.

12. Sosiaalisen median sivumme

Löydät meidät sosiaalisista verkostoista ja alustoista, jotta voimme myös viestiä kanssasi siellä ja tiedottaa sinulle palveluistamme.

Huomautamme, että tietojasi saatetaan käsitellä Euroopan unionin / Euroopan talousalueen ulkopuolella ja että tietoja käsitellään yleensä markkinatutkimus- ja mainostarkoituksiin. Käyttäjien käyttökäyttäytymisestä ja siitä johtuvista kiinnostuksen kohteista voidaan luoda profiileja. Näitä profiileja voidaan puolestaan käyttää esimerkiksi sellaisten mainosten sijoittamiseen alustoilla ja niiden ulkopuolella, jotka oletettavasti vastaavat käyttäjien kiinnostuksen kohteita. Tätä tarkoitusta varten käyttäjien tietokoneisiin voidaan tallentaa evästeitä, joihin tallennetaan käyttäjien käyttökäyttäytyminen ja kiinnostuksen kohteet. Näihin käyttöprofiileihin voidaan tallentaa myös muita tietoja, erityisesti jos käyttäjät ovat kyseisten alustojen jäseniä ja kirjautuneet niihin.

Linkitämme ainoastaan verkkosivuillamme oleviin yritysprofiileihimme kyseisissä sosiaalisissa verkostoissa. Huomaa kuitenkin, että kun napsautat linkkiä sosiaalisiin verkostoihin, tietoja siirretään niiden palvelimille. Jos olet kirjautunut kyseiseen sosiaaliseen verkostoon tällä hetkellä käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, tieto siitä, että olet vieraillut verkkosivustoltamme kyseisessä sosiaalisessa verkostossa olevassa yritysprofiilissamme, välitetään sinne, ja kyseinen palveluntarjoaja voi tallentaa nämä tiedot käyttäjätilillesi.

Periaatteessa emme voi vaikuttaa sosiaalisten verkostojen tietojenkäsittelyyn. Saamme kuitenkin niiltä tilastoja yritysprofiilimme käytöstä ja vierailuista sosiaalisessa verkostossaan (esim. tietoja katselukertojen määrästä, vuorovaikutuksesta, kuten tykkäyksistä ja kommenteista, sekä tiivistettyjä demografisia ja muita tietoja tai tilastoja). Lisätietoja sosiaalisten verkostojen käsittelemistä tiedoista saat alla linkitetyistä tietosuojailmoituksista.

Jos saamme henkilötietojasi sosiaalisen median profiiliemme yhteydessä (esim. viestinnän yhteydessä), sinulla on oikeus tässä tietosuojailmoituksessa mainittuihin oikeuksiin. Voit osoittaa meille yritysprofiilien yhteydessä tapahtuvaa tietojenkäsittelyä koskevat pyyntönne edellä mainittujen yhteystietojen kautta.

Jos haluat käyttää oikeuksia myös sosiaalisen verkoston tarjoajaa vastaan, helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan kyseiseen verkostoon. Verkosto tietää sekä alustan teknisen toiminnan ja siihen liittyvän tietojenkäsittelyn yksityiskohdat että tietojenkäsittelyn erityiset tarkoitukset. Yhteystiedot löytyvät alla linkitetystä tietosuojailmoituksesta. Tuemme sinua mielellämme myös oikeuksiesi käyttämisessä, sikäli kuin se on meille mahdollista.

Henkilötietojesi käsittely perustuu yleensä suostumukseesi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen a alakohdan mukaisesti. Oikeusperustana on myös GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, jos vastaanotamme ja käsittelemme tietojasi osana sopimukseen liittyvää kyselyä. Sosiaalisissa verkostoissa olevien yritysprofiileidemme linkittämisen ja käyttämisen, mukaan lukien yritysprofiileidemme käyttöä koskevien tilastojen vastaanottaminen, oikeusperusteena on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, joka perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee yritysviestintäämme kyseisissä sosiaalisissa verkostoissa.

Tietoja tietojen käsittelystä ja vastustamismahdollisuuksista on jäljempänä linkitettyjen verkkojen tietosuojailmoituksissa: